การนำของเส้นประสาทแรงกระตุ้นความอ่อนแอ

การตรวจใบหน้า เส้นประสาทคู่ที่ 5 และ 7 โดยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ม.พายัพ

การกระตุ้นไฟที่แขน

Related Posts