เพื่อลดความแรง

"แก้เตะ-คล้อง หมุน- ทับ"

อุบลฯทหาร อส.ใช้กระสอบทรายกั้นถนนพังช่วยชาวบ้าน ข่าวNBTอีสานใต้1-7-59

"หิรัญม้วนแผ่นดินแก้เตะ"

" หนังสือพิมพ์สูมีด"

Related Posts