ที่สามารถนำมาเป็นแรงหลังจากหัวใจวาย

ภาวะหัวใจวาย ตอนที่ 1

เรื่องเล่าเช้านี้ อากาศร้อนจัด ครูพละหัวใจล้มเหลวเสียชีวิต หลังออกกำลังกาย(20 มี.ค.58)

Good Evening / รู้จัก..ภาวะหัวใจล้มเหลว 5 September 2012

ภาวะหัวใจล้มเหลว ศูนย์โรคหัวใจ รพ. จุฬา Heart Failure

Heart Story ep.10

Related Posts