ไขมันและความแข็งแรง

ทดสอบความอิ่มตัวของน้ำมันพืช

3 ชนิด คือ กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเชิงซ้อน แตกต่า

กรดไขมัน วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา)

กรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์

น้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ มีกรดไขมัน เรามาทำความรู้จักเพื่อสุขภาพกันค่ะ

Related Posts