ความอ่อนแออดอาหารแห้ง

140105 อย่าแค่ปราบศัตรูแต่จงทำลายศัตรู

+วันแห่งการถืออด อธิษฐาน40วัน+เพื่อประเทศไทย-1ต.ค.ถึง 9พ.ย.2013+

Related Posts