กระตุ้นแรงไฟฟ้า

ความสำเร็จ(85) วิธีพูดสร้างแรงจูงใจ

18 ไฟฟ้าสถิต(สรุปเนื้อหา) 04 แรงไฟฟ้า ตอนที่ 1 เนื้อหา

เรามารู้ถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน พร้อมๆกัน กับ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

ในขณะที่คนรอบข้างลงมือทำความฝัน คุณกำลังทำอะไรอยู่?

01.ประจุ และแรงทางไฟฟ้า

Related Posts