วิธีที่จะช่วยชายคนหนึ่งในความอ่อนแอของมนุษย์

65. มีความอ่อนแอตามธรรมชาติเหมือนอับราฮามและเป็นอยู่ในชีวิตธรรมชาติเหมือนยาโคบ

Related Posts