ตะไคร้โดยแรง

001 แรงกรรม แกงขี้เหล็กใส่หมู โดยดอนเจดีย์

การหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์โดยวิธีแตกแรงย่อย

002 แรงกรรม หนีไม่พ้น โดยดอนเจดีย์

การเชื่อมเหล็กโดยใช้แรงเสียดสี

Related Posts