เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและความอ่อนแอ

2554-04-09 : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 1/4

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

ไล่ให้ทัน: ปัญหาเพลี้ยกระโดด ตอนที่ 2 ยิ่งฉีดยิ่งมา ยิ่งว่ายิ่งยุ ?

รู้เพิ่มฯเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สัมภาษณ์ คุณ วีระ บัวเกิด มีปัญหา คือ สุขภาพอ่อนแอ เพลียบ่อย โรคเบาหวาน ความดัน

Related Posts