จุดฝังเข็มแรง

จุดฝังเข็มเฟิงฉือ

ตอน12เส้นลมปราณ T40/1 10/10/2011

20150607 กดจุดลมปราณ12เส้น

จุดฝังเข็มแต่ละประเภทคืออะไร โดยคุณหมอวาวา กองจูคลินิก

โยคะกดจุดเส้นลมปราณ

Related Posts