แรงจักรพรรดิในด้านสุขภาพของประเทศ

660 เบื้องลึก !! สั่งยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค?

ไนน์รอบรู้ : สิทธิการประกันสุขภาพในร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐบาลไม่ยกเลิก ประกันสุขภาพ 30 บาท วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ข่าวดึก #NBT2HD

แถลงข่าว การปฏิรูประบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ(1)

ท่านประยุทธ์โวยโครงการ 30บาทรักษาทุกโรคสร้างความเสียหายให้โรงพยาบาล

Related Posts