ไม่แรง adenoma

ซ่อมพัดลมไม่หมุน เปลี่ยนคาปาซิเตอร์(Repair Electric fan –Replace capacitor)

ซ่อมพัดลมไม่หมุน หรือหมุนช้า แบบง่ายๆ

ไม่แรงพอ อำพล

เ น็ ต ไ ม่ แ ร ง - โจ๊ก แฟนต้า

แรงไม่เปลี่ยนปลั๊ก : นุ้ย สุวีณา อาร์ สยาม [Official MV]

Related Posts